Wierzę w człowieka i jego wewnętrzne zasoby.

Nazywam się Barbara Rymaszewska i wiele bym mogła o sobie pisać, ale najważniejsze jest, że:

wiem, że łączy nas z przyrodą silna więź,

wiem, że dla dobra przyrody i społeczeństwa powinniśmy się kierować zasadami zrównoważonego rozwoju,

wiem, że w zespole jest wielki potencjał i kreatywność, który właściwie moderowany doprowadza do powstania nietuzinkowych nowych pomysłów,

wiem, że rozwój kompetencji uskrzydla i dodaje siły do nowych wyzwań,

wiem, że poprawa bezpieczeństwa w firmie rozwija i daje satysfakcję właścicielowi i pracownikom.

Trener, Coach,
Moderator Design Thinking

Lubię budować pomosty między społeczeństwem a przyrodą. Spotykać się z grupami, zespołami i indywidualnie, aby wymyślać nowe rozwiązania i możliwości. Patrzę do przodu a z przeszłości biorę to, co pomaga budować przyszłość

Jestem:

  • leśnym przewodnikiem,

  • certyfikowanym przewodnikiem kąpieli leśnych,

  • praktykiem terapii lasem,

  • szkoleniowcem i coachem

  • facylitatorem spotkań, moderatorem Design Thinking,

  • starszym specjalistą ds. BHP.

Zobacz, w czym mogę Ci pomóc:

Las, zdrowie i przygoda

Organizacja czasu wolnego, zdrowie fizyczne i psychiczne, bliskość z naturą

Szkolenia BHP

Posiadam potrzebne kompetencje i doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy od 1998 roku.

Coaching

Partnerska relacja, podczas której coach wspiera klienta w jak najlepszym wykorzystaniu jego potencjału na drodze do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

Szkolenia

W czym mogę Ci pomóc?

W rozwinięciu umiejętności u Ciebie lub Twoich pracowników poprzez szkolenia i warsztaty.