Szkolenia miękkie i rozwojowe

Kiedy ostatni raz spotkaliście się ze swoimi klientami i porozmawialiście o ich doświadczeniach, problemach i potrzebach?

szkolenia miękkie

Jakie korzyści osiągają firmy i instytucje korzystające z warsztatów metodą design thinking?

W rozwinięciu umiejętności u Ciebie lub Twoich pracowników poprzez szkolenia i warsztaty z zakresu:

  • umiejętność słuchania głosu klientów i diagnozowania ich potrzeb
  • oszczędność czasu i pieniędzy dzięki szybkiemu prototypowaniu powstałych pomysłów i ich testowaniu
  • poprawa relacji międzyludzkich wewnątrz instytytucji, bądź firmy
  • większe zaangażowanie i lojalność pracowników
  • zdolność wyłapywania błędów na początkowym etapie ich powstawania dzięki  pracy design thinking  i wyciągania cennych wniosków
  • efektywne wykorzystanie potencjału zespołu
  • otwarcie na nowe różnorodne pomysły
  • przy wykorzystaniu design thinking powstają nowe wartości w usługach i produktach, mogące stanowić wyróżnik rynkowy dla firmy
  • określenie strategicznych kierunków rozwoju dla firmy
  • przeprojektowanie dotychczas działających usług i produktów do zamieniających się potrzeb klientów

Jak będziemy pracować?

Szkolenie może się obyć w siedzibie Twojej firmy, lub w innym miejscu, takim jak hotel, czy plener. Pomogę Ci zaplanować plan pobytu Twoich pracowników podczas wyjazdu szkoleniowego.  W przypadku większych grup zapewnię dodatkowego trenera. Mam w tym wieloletnie doświadczenie.

Cena szkolenia zależy od naszych ustaleń.

Kilka słów o szkoleniach

Umiejętności twarde są ważne – nie należy jednak zapominać o tych miękkich, które ułatwiają rozwój kariery zawodowej i osiąganie wyznaczonych celów. Na moich szkoleniach Klienci doskonalą umiejętności osobiste, takie jak zarządzanie czasem czy radzenie sobie ze stresem, jak również interpersonalne, do których należy między innymi asertywność czy komunikowanie się w zespole.

Pracę otrzymuje się w 70% dzięki wiedzy fachowej a 30% dzięki zdolnością specjalnym. Traci się ją zaś w 70% z braku umiejętności miękkich i w 30 % z braku kwalifikacji merytorycznych.

Podczas moich szkoleń stawiam na poznanie nowych zagadnień i trening nowych umiejętności. Moim celem jest aby każdy uczestnik szkolenia wyszedł z poczuciem dobrze wykorzystanego czasu i chęcią wykorzystania nowych umiejętności w życiu. Dbam o dobra atmosferę i stawiam na praktykę.

W przypadku szkoleń z zakresu sprzedażowego wspiera mnie doświadczony w tym zakresie trener Leszek Jakóbczyk.

Rozwój osobisty to podstawa sukcesu – zwłaszcza współcześnie, na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy wymagającym stałego poszerzania zakresu swoich umiejętności. Urozmaicając swoje kwalifikacje, często skupiamy się na umiejętnościach twardych. Niewątpliwie są one niezwykle ważne przy kształtowaniu swojej ścieżki zawodowej, zwiększając konkurencyjność na rynku pracy i będąc częścią określonej, czasami bardzo wąskiej specjalizacji.

Nie należy zapominać jednak o umiejętnościach miękkich, które sprawiają, że znacznie łatwiej nam osiągać wyznaczone cele. Szkolenia miękkie, które prowadzę, pozwalają je kształtować. Nasze sesje nie tylko przecierają uczestnikom drogę do samorozwoju, ale również umożliwiają im zidentyfikowanie i wyeliminowanie mechanizmów, utrudniającym osiąganie celów. Dzięki temu biznes czy kariera uczestników warsztatów rozkwita, a jakość życia zdecydowanie wzrasta.

Szkolenia z umiejętności miękkich – na czym polegają?

Jakie kompetencje miękkie kształtują moje szkolenia? Obiektem mojego zainteresowania podczas wspólnych sesji są zarówno te osobiste, jak i interpersonalne. Do najważniejszych umiejętności miękkich osobistych należy zarówno inteligencja emocjonalna, jak i zarządzanie własnym czasem, zdolność skupienia się i obserwacji własnych emocji.

Podczas tej części szkolenia wzrasta samoświadomość uczestników, którzy po zakończeniu sesji lepiej rozumieją własne uczucia i reakcje, a także potrafią je kontrolować. Umiejętności interpersonalne, które kształtujemy, to między innymi asertywność, zdolności perswazyjne i negocjacyjne, zarządzanie zespołem czy motywowanie go.

Po ukończeniu prowadzonego przeze mnie szkolenia można oczekiwać poprawy efektywności i szans na rynku pracy. Osoby dysponujące szerokim wachlarzem umiejętności miękkich są lepiej postrzegane przez rekruterów i potencjalnych pracodawców, a w pracy osiągają lepsze wyniki, co przekłada się na dynamiczny rozwój kariery. Kompetencje tego typu poprawiają również jakość codziennego życia i wpływają pozytywnie na pewność siebie.

Skorzystaj z konsultacji!

Jeśli zastanawiasz się, czy w Twojej firmie potrzebne są szkolenia miękkie lub rozwojowe albo chciałbyś sprawdzić, jak będzie przebiegała nasza współpraca - zapraszam do skorzystania z 15-minutowej konsultacji przez telefon.