BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Uncja zapobiegania jest warta funta leczenia

szkolenia bhp barbara rymaszewska

W czym mogę Ci pomóc:

 • w szkoleniach wstępnych i okresowych BHP,
 • w wypełnianiu obowiązków służby BHP w firmie,
 • w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy pracowników,
 • opracowaniu dokumentacji powypadkowej,
 • w audycie zakładu pracy pod kątem BHP, przeprowadzeniu analizy stanu bhp i przygotowani planu naprawczego,
 • w uczestnictwie podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Inspekcji Sanitarnej,
 • w wypełnianiu nakazów i wystąpień PIP, oraz w odpowiedzi na nie,
 • w opracowywaniu instrukcji BHP,
 • w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej związanej z BHP i umowami o pracę,
 • w innych czynnościach wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak będziemy pracować?

Możemy współpracować w formie stałego nadzoru nad sprawami BHP w przedsiębiorstwie na podstawie Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i w oparciu o doraźne potrzeby firmy.

Kilka słów o BHP

Czytając Kodeks pracy dowiemy się, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Oznacza to, że powinien m.in.:

 • organizować pracę zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewnić przestrzeganie przepisów bhp,
 • reagować na potrzeby w zakresie bhp,
 • uwzględniać potrzeby ochrony zdrowia pracowników,
 • badać czynniki środowiska pracy,
 • informować pracowników o ryzyko zawodowym,
 • zapewnić szkolenia z zakresu bhp,
 • realizować nakazy, wystąpienia i decyzje wydane przez Państwową inspekcję Pracy i Inspekcję Sanitarną.

 

Bezpieczeństwem i higieną pracy zajmuj się od 1998 roku. Jako Starszy Specjalista ds. BHP, mogą pomóc w realizacji zadań w tej dziedzinie. Mam doświadczenie między innymi w branży hotelarskiej, gastronomicznej, opieki zdrowotnej, budowlanej, stolarskiej, leśnej, handlowej, rolniczej i produkcyjnej. Prowadzę szkolenia wstępne i okresowe BHP.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Jeśli zastanawiasz się, czy w Twojej firmie potrzebne jest szkolenie BHP albo masz dodatkowe pytania skontaktuj się ze mną.